Divendres, 14 De Desembre De 2018
Casa Consistorial, Torrefeta i Florejacs - 25211 Telèfon: 973520286 / 973520184 Fax: 973520184
ajuntament@torrefeta.ddl.net

Anuncis

04/07/2015

EDICTE mapa de capacitat acústicaEDICTE
 
Informació pública aprovació del mapa de capacitat acústica del municipi de Torrefeta i Florejacs
 
El Ple de lAjuntament de Torrefeta i Florejacs, en sessió ordinària de data 21 de maig de 2015, va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Torrefeta i Florejacs.
 
Es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la seva inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tauler municipal dedictes i a la web municipal a efectes dexaminar-los i formular al·legacions i suggeriments.
 
En cas de no presentar-sen el mapa quedarà automàticament aprovat amb caràcter definitiu.
 
Torrefeta, 3 de juliol de 2015
 
LAlcaldessa,
 
 
Núria Magrans i Anglés

Telèfon: 973 52 02 86


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web