Divendres, 14 De Desembre De 2018
Casa Consistorial, Torrefeta i Florejacs - 25211 Telèfon: 973520286 / 973520184 Fax: 973520184
ajuntament@torrefeta.ddl.net

Anuncis

04/07/2015

EDICTE projecte tècnic obra “Urbanització del carrer de la marquesade Bellvei”EDICTE
 
Aprovació de projecte tècnic obra Urbanització del carrer de la marquesa de Bellveí
 
El Ple de lAjuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2015, va acordar aprovar inicialment el projecte tècnic corresponent a lobra Urbanització del carrer de la Marquesa de Bellveí redactat per larquitecte Josep Esteve Vila.
 
De conformitat amb el que es preveu en la legislació vigent, sexposa al públic pel termini de 30 dies, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
 
Es fa constar que si transcorregut aquest període no sha formulat cap reclamació ni al·legació, lacord inicial quedarà aprovat definitivament sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
 
Torrefeta, 3 de juliol de 2015
 
LAlcaldessa,
 
Signat: Núria Magrans Anglés

Telèfon: 973 52 02 86


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web