Divendres, 14 De Desembre De 2018
Casa Consistorial, Torrefeta i Florejacs - 25211 Telèfon: 973520286 / 973520184 Fax: 973520184
ajuntament@torrefeta.ddl.net

Anuncis

05/11/2015

ANUNCI Presentat per JOAN JOUNOU ESTEVE: projecte d’una nova explotació bovinaANUNCI

 

Presentat per JOAN JOUNOU ESTEVE, el projecte duna nova explotació bovina de cria i engreix amb capacitat per a 240 vedells dengreix i 60 vedells de cria, situada al polígon 2 parcel·la 117 del municipi de Torrefeta i Florejacs.

 

Dacord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost pel qual saprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme, se sotmet el projecte a informació pública pel termini de vint dies a efectes que pugui ser consultat i si sescau presentar-hi les al·legacions que sestimin pertinents.

 

Torrefeta, 2 de novembre de  2015

 

LAlcaldessa,

Signat: Núria Magrans i Anglés

Telèfon: 973520184


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web