Dissabte, 15 De Desembre De 2018
Casa Consistorial, Torrefeta i Florejacs - 25211 Telèfon: 973520286 / 973520184 Fax: 973520184
ajuntament@torrefeta.ddl.net

Anuncis

1 · 2 · 3 · 4 · 5 ...   »
EDICTE
 
En compliment d'allò que disposen larticle 17.4 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bas
... + info

ANUNCI

Presentat per CASANOVA SCP, el projecte duna nova explotació bovina de 150 places de boví dengreix, situada al polígon 1 parcel·la 21 del municipi de Torrefeta i Florejacs.

 

Dacord amb el que dis

... + info

ANUNCI

 

Presentat per JOAN JOUNOU ESTEVE, el projecte duna nova explotació bovina de cria i engreix amb capacitat per a 240 vedells dengreix i 60 vedells de cria, situada al polígon 2 parcel·la 117 del municip

... + info
EDICTE
 
Aprovació de projecte tècnic obra Urbanització del carrer de la marquesa de Bellveí
 
El Ple de lAjuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2015, va acordar aprovar inicialment el projecte
... + info
EDICTE
 
Informació pública aprovació del mapa de capacitat acústica del municipi de Torrefeta i Florejacs
 
El Ple de lAjuntament de Torrefeta i Florejacs, en sessió ordinària de data 21 de maig de 2015, v
... + info
Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web